Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 

§ 1. Wyjaśnienie pojęć:

 

Sprzedawca - Sprzedawcą jest ESUS IT Aleksandra Drobińska, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Somosierry 30A, wpisaną do ewidencji przedsiębiorców, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem ewidencyjnym P/065153/11, nr NIP 672-192-76-64, nr Regon 320539978, e-mail: sales@esus-it.com,

Klient – podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, który nabywa prawa do własności tej rzeczy,

Konsument - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu -cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową),

Dział RMA – wydzielona jednostka organizacyjna w Firmie ESUS IT Aleksandra Drobińska zajmująca się procedurami reklamacyjnymi oraz zwrotami,

Opiekun – osoba z Działu RMA realizująca i nadzorująca procedury zwrotów i wymian, odpowiedzialna za kontakt z Kupującym w sprawie realizacji zwrotu/wymiany,

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym,

Koszt obsługi – koszty związane z obsługą zwrotów i wymian pamięci RAM dla Przedsiębiorców.

 

Procedurami reklamacyjnymi oraz zwrotami i wymianami zajmuje się Dział RMA. Do kontaktu z Klientem, w związku z reklamacjami, zwrotami oraz wymianami, wyznaczony zostaje Opiekun i to on przekazuje Klientowi wszelkie informacje odnośnie etapu realizacji zlecenia. Opiekun odpowie także na wszelkie pytania i wątpliwości Klienta. Gwarantujemy każdemu Klientowi profesjonalne wsparcie na każdym etapie współpracy.

 

§ 2. Regulamin zwrotów:

 

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość, w terminie 14 dni kalendarzowych. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od umowy, dla umowy sprzedaży, rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, ale inną niż przewoźnik):

ostatniego produktu w przypadku, gdy umowa obejmuje wiele produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach,

pierwszego produktu – w przypadku umowy regularnego dostarczania produktów przez określony czas.

Jeśli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ma możliwość zgłoszenia zwrotu poprzez:

formularz dostępny po zalogowaniu się na swoje konto na stronie www.esus-it.pl w dziale Twoje konto w sekcji Zwroty Towarów (Dodaj zwrot),

formularz on-line dostępny pod adresem: Formularz RMA

w formie pisemnej przesłanej w wersji papierowej pocztą lub w wersji elektronicznej przesłanej na adres rma@esus-it.com.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W związku ze skorzystaniem z prawa do odstąpieniem od umowy umowę taką uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Zwrot wzajemnych świadczeń: Konsument ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.

Sprzedawca ustala adres do zwrotu Towarów:

ESUS IT Dział RMA

ul. Somosierry 30a

71-181 Szczecin

Tel.: +48 532 164 004

Konsument może także skorzystać z opcji zwrotu Towarów za pośrednictwem InPost Paczkomaty (od 1 kwietnia 2019) korzystając z modułu „Zwroty towarów” dostępnego po zalogowaniu się do swojego konta w sklepie internetowym www.esus-it.pl.

Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania zwrotu wszystkich płatności dokonanych przez Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, z wyjątkiem wyraźnej zgody Konsumenta na inne rozwiązanie. W przypadku braku możliwości wykonania przelewu metodą płatności jaką wykonał Konsument, zostanie wykonany przelew tradycyjny na podane przez Konsumenta konto.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Podstawa prawna: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Jeśli dokumentem sprzedaży jest paragon, uprzejmie prosimy o dołączenie go do zwracanego towaru. Jeśli dokumentem sprzedaży jest FV prosimy o maila w sprawie zwrotu (konieczne będzie wystawienie dokumentu Faktura korekta).

 

§ 3. Odstępstwo od regulaminu:

 

Sprzedawca udostępnił możliwość odstąpienia od umowy kupna pamięci RAM* wszystkim Klientom (osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom administracyjnym) dokonującym zakupów Towarów oferowanych przez Sprzedającego.

W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem (w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego) odstąpienie od umowy, którą zawarł na odległość ze Sprzedającym, a jej przedmiotem był zakup Pamięci RAM, jest możliwe w terminie 7 dni kalendarzowych, od momentu objęcia w posiadanie wyżej wskazanego produktu (pamięci ram) zgodnie z terminami wskazanymi w § 2 pkt. 2 powyższego regulaminu.

Sprzedający udostępnia możliwość zwrotów pamięci ram, z zastrzeżeniem, że zakupiono pamięci z magazynu własnego (informacja dostępna na karcie towaru w sekcji dostępność). Jeśli Klient zakupi pamięci ram pochodzące z magazynów zewnętrznych, wówczas Sprzedający przewiduje możliwość zwrotu takich pamięci, jednak jest to indywidualne dla każdego zamówienia. Sprzedający może wyrazić zgodę na taki zwrot lub odmówić zwrotu. Zwrot towarów z magazynów zewnętrznych może zostać obarczony prowizją w wysokości 20% wartości netto towarów, o czym Sprzedający poprzez Opiekuna poinformuje Klienta.

Sprzedawca ponosi wszelką odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usług i gwarantuje bezpłatne przyjęcie zwrotu lub wymianę na pamięć prawidłową. W tym przypadku Klientowi zostają zwrócone wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztem odesłania pamięci ram do Sprzedawcy (przy czym koszt odesłania pamięci nie może być wyższy niż najtańsza opcja dostawy kurierem udostępniana przez Sprzedającego). Sprzedawca przewiduje również możliwość zamówienia kuriera do odbioru przesyłki zwrotnej od Klienta.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań i upewnia się, że zakupione przez Klienta pamięci są odpowiednie dla urządzeń, do których mają być przeznaczone, na postawie specyfikacji sprzętowej oraz na podstawie informacji od Klienta. Jeśli okaże się, iż dobrana pamięć ram nie jest odpowiednia dla urządzenia, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, wówczas proponujemy zwrot pamięci lub wymianę na inną.

W przypadku konieczności zwrotu lub wymiany pamięci ram, niezawinionej przez Sprzedającego, Kupujący pokrywa koszty transportu zwracanej lub wymienianej pamięci ram. Sprzedający przewiduje pierwszą wymianę pamięci ram bez ponoszenia dodatkowych opłat (z tytułu obsługi) przez Kupującego, jeżeli wartość transakcji przekraczała kwotę 1.000,00 zł.

Każda kolejna wymiana pamięci ram wiąże się z uiszczeniem opłaty za obsługę wymiany („Koszt obsługi”) w wysokości 10% wartości netto zwracanego/wymienianego towar, jednak nie mniej niż 50,00 zł netto.

 

Każde zamówienie to dla nas osobna historia, dlatego każdy Klient może liczyć na indywidualne traktowanie z naszej strony. Staramy się, aby nasze usługi były zawsze na jak najwyższym poziomie, dlatego każdy nasz Klient może liczyć na profesjonalne wsparcie na każdym etapie współpracy. Zapewniamy także elastyczność usług i dopuszczamy odstępstwa od tego regulaminu.

 

W każdym przypadku błędów w zamówieniach, nie ważne z jakiej przyczyny, prosimy o kontakt z nami, zawsze służymy pomocą.

 

*możliwość odstąpienia od umowy dotyczy tylko pamięci RAM dostępnych na magazynie własnym Sprzedawcy w chwili zamówienia towaru i nie obejmuje pozostałego asortymentu oferowanego przez Sprzedającego 

 

pixel